Dailycool met vlag en wimpel geslaagd voor hercertificatie BRC S&D en ISO 9001

donderdag 22 september – De afgelopen week heeft Dailycool een schitterend resultaat behaald met betrekking tot de hercertificatie van haar belangrijkste kwaliteitssystemen: BRC S&D* en ISO 9001!

Er waren geen opmerkingen en geen minors of majors, dit is een uitstekende score wat lang niet altijd voorkomt! De auditor was zeer enthousiast over de organisatie Dailycool, zeker in relatie tot de forse groei in omzet, transportmiddelen en medewerkers.

* De BRC S&D norm is ontwikkeld door de Engelse retailers (het British Retail Consortium) en stelt hoge eisen aan de activiteiten op het gebied van opslag en distributie van onder andere voedingsmiddelen, en heeft als doel om de veiligheid en hygiëne ervan te waarborgen gedurende de gehele logistieke keten. Steeds meer klanten en afleveradressen in de foodbranche wensen gebruik te maken van logistieke dienstverleners die voldoen aan de BRC-eisen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Met het certificaat wordt de kwaliteit bevestigt dat Dailycool werkt conform de gestelde ‘strenge’ normen op dit gebied.

brc-iso-logo